T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Diode Lazer

SERİ ATIŞLI (ÜTÜLEME) DİODE LAZER EPİLASYON PROGRAMI

Seri Atışlı (Ütüleme) Diode Lazer Epilasyon Programı.
PROGRAMIN DAYANAĞI :

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5580 Sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği ve TTK’ nın 14/08/2015 Tarih ve 72 Sayılı Özel
Kurslar Çerçeve Programı.
PROGRAMIN SEVİYESİ :

30/03/2013 Tarih ve 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu’nun uygulanmasına başlanılmasından önce
İlköğretim mezunu veya 16/08/1997 Tarih ve 4306
Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel
Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
24/03/1988 Tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik
yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı
Alınması Hakkında Kanun öncesi İlkokul mezunu veya
Ortaöğretim mezunu olan Güzellik meslek elemanı veya
Cilt Bakımı sertifikasına sahip olan bireyler için hazırlanmıştır.
PROGRAMIN AMAÇLARI :

1- Kıl anatomisi ve kıl hastalıkları bilgisine sahip olmaları,
2- Işığın madde ile etkileşimini öğrenerek, dalga boyu, doz
ve Thermal Relaksasyon Time parametrelerini ayarlamaları,
3- Lazer epilasyon cihazlarını tanıyarak, cihazlar arasındaki
farkları kavramaları,
4- 808nm ütüleme diode lazer epilasyon öncesi
gerekli işlemleri eksiksiz ve doğru şekilde uygulamaları,
5- 808nm ütüleme diod lazer epilasyon sonrasında
alınması gerekli önlemleri almaları,
6- Epilasyon sonrasında kullanılacak kremlerin işlevini ve
önemini kavramaları,
7- 808nm ütüleme diode lazer epilasyon uygulamalarında
uygulayıcının ve müşterinin güvenliği ile ilgili önlemleri
almaları,
8- 808nm ütüleme diode lazer epilasyon uygulamalarını
gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
PROGRAMIN UYGULAMASI
İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR :

1- Bu Program %70 i teorik, %30 u ise uygulamalı
olarak tatbik edilecektir. Uygulamalar ve teori sınıf
ortamında yapılacaktır. Kursun içeriğine giren iş alanları
tanıtılarak bu alanlarda gözlem yapılması sağlanacaktır.
2- Programın uygulamasında içeriğe uygun olarak, anlatma
soru-cevap, gözlem, inceleme, gösterme, gösterip yaptırma,
araştırma, problem çözme gibi yöntem ve teknikler
kullanılacaktır.
PROGRAMIN SÜRESİ :

Günlük Süre : 6 Saat
Toplam Süre : 5 Gün X 6 Saat = 30 Saat

Author Info

Ertan Budak