T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı El ve Ayak Bakımı

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

El ve Ayak Bakımı Kursu

 

EL VE AYAK BAKIMI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
MESLEK : EL VE AYAK BAKIMI
MESLEK SEVİYESİ :

MESLEK ELEMANI TANIMI
Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, el ve ayak bakımına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1.Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2.Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Bayan ve erkek kuaför salonlarında,
2. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
3. Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonlarında çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1.Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2.Programın uygulanabilmesi için Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı, standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak,
1.Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2.Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3.Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4.Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
•Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

•Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilirler.
•Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
•Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
•Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
•Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

 

Author Info

admin