T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğiticinin Eğitimi

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı: 108 Tarih: 31.07.2013

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı

Bu program ile kursiyerlerin;

 • Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
 • Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
 • Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
 • Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
 • Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
 • Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
 • Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
 • Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
 • Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

Programın Seviyesi:

***Bu program kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen En Az Ortaöğretim mezunu kişiler için hazırlanmıştır.

Program İçeriği;

 • Öğrenmenin Oluşumu I

-Nasıl Öğreniyoruz

-Bilgiyi İşleme Modeli

-Grup Çalışması – Uygulama

-Öğretim İlkeleri

-Öğretim Stratejileri

-Üst Düzey Öğrenmeler

-Öğrenme Hedefleri

-Grup Çalışması – Uygulama

-Gün Değerlendirmesi

 • Öğrenmenin Oluşumu II

-Yetişkin Eğitiminin Özellikleri

-Öğretimde Bireysel Farklılıklar

-Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

-Öğrenmede Bireysel Farklılıklar

-Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri

-Grup Çalışması – Uygulama

-Öğrenme Sitilleri

-Öğrenme Stratejileri

-Öğrenme Düzeyleri

-Öğrenme Yolları

-Bilgiyi İşleme Süreci

-Grup Çalışması – Uygulama

-Gün Değerlendirmesi

 • Eğitim Programı Tasarlama

-Eğitim İhtiyaç Analizi

-Eğitim Programının Öğeleri

-Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak

-Grup Çalışması – Uygulama

-Program ve Tasarım

-İçerik Seçimi

-Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

-Grup Çalışması – Uygulama

-Eğitim Ortamı

-Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma

-Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması

-Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

-Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması

-Eğitim Notlarının Hazırlanması

-Grup Çalışması – Uygulama

-Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

-Yaşamla Bağlantıların Sunulması

-Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

-Grup Çalışması – Uygulama

-Gün Değerlendirmesi

 • Etkili Sunum Hazırlama I

-Etkili Sunum Amacı ve Önemi

-Eğitimcinin Rolü

-Grup Çalışması – Uygulama

-Katılımcı Psikolojisi ve Önemi

-Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

-Topluluk Önünde Konuşma

-Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Arttıran Yöntemler

-Eğtimde İlgi Yaratma – Buzkırıcılar

-Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenme

-Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

-Grup Çalışması – Uygulama

-Gün Değerlendirmesi

 • Etkili Sunum Hazırlama II

-Etkili Sunum Aşamaları

-Grup Çalışması – Uygulama

-Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler

-Grup Çalışması – Uygulama

-Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

-Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler

-Katılımcı Tepkilerini İzleme

-Grup Çalışması – Uygulama

-Gün Değerlendirmesi

 • Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

-Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler

-Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel – İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)

-Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

-Slaytların Yazılımı

-Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

-Ses ya da Müziğin Seçimi

-Grup Çalışması – Uygulama

-Gün Değerlendirmesi

 • Geribildirim

-Eğitimde Geribildirimin Önemi

-Soru Sorma Teknikleri

-Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

-Soru Düzeyleri

-İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

-Yanıtların Alınması

-Katılımcıların Soruları

-Grup Çalışması – Uygulama

-Gün Değerlendirmesi

 • Ölçme ve Değerlendirme

-Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar

-Değerlendirme

-Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

-Grup Çalışması – Uygulama

-İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

-Grup Çalışması – Uygulama

-Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

-Değerlendirme ve Not Verme

-Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

-Grup Çalışması – Uygulama

-Gün Değerlendirmesi

Teorik ve Uygulama Süreleri Yukarıda Belirtildiği Şekildedir.

Author Info

admin